9. Mistrovství Evropy a ENF seminář 2014

Ve dnech 31. 10. až 2. 11. 2014 se setkali všichni zájemci o naginatu z Evropy ve městě Stevenage ve Velké Británii, kde se konalo 9. Mistrovství Evropy v Naginatě a seminář pod zášӎtou ENF (European Naginata Federaӎon). Původně se měla celá akce uskutečnit na Ukrajině, nicméně v důsledku nestabilní situace v zemi byla tato pro ENF nejvýznamnější událost roku přesunuta do Velké Británie.
Kromě Ukrajiny a Finska vyslaly všechny země začleněné do ENF své reprezentanty (Belgie, Česká republika, Francie, Itálie, Německo, Nizozemí, Švédsko a Velká Británie).
V pátek proběhla soutěž v Engi‐Kyogi.

Po ní následovaly disciplína Shiai‐Kyogi (jednotlivci ‐ muži) a týmová soutěž mužů:

Engi Kyogi
1.místo: Belgie (Tyl a François Dermine)
2.místo: Belgie (Laurence Dumonceau a Jonathan d’Hose)
3.místo: Nizozemí (Faye a Axel Noorman)

Shiai Kyogi – jednotlivci ‐ muži
1.místo: François Dermine (Belgie)
2.místo: Jonathan d’Hose (Belgie)
3.místo: Tyl Dermine (Belgie)

Shiai Kyogi ‐ týmová soutěž ‐ muži
1.místo: Belgie
2.místo: Francie
3.místo: Nizozemí

Program druhého dne zahájila soutěž Shiai‐kyogi (jednotlivci ‐ ženy) a následovala soutěž týmů žen:

Shiai Kyogi – jednotlivci ‐ ženy
1.místo: Chloé Bellec (Francie)
2.místo: Laurence Dumonceau (Belgie)
3.místo: CharloӚe Vandersleyen (Belgie)

Shiai Kyogi ‐ týmová soutěž ‐ ženy
1.místo: Francie
2.místo: Belgie
3.místo: Švédsko

Cenu Fightingg spirit obdržel Adrian BenneӚ z Velké Británie.
Po slavnostním ukončení Mistrovství Evropy a krátké přestávce následovala soutěž Goodwill, která byla rozdělena na soutěž Kyu a Danových stupňů:

Goodwill ‐ stupně kyu
1.místo: Maxime Simon (Belgie)
2.místo: Emmanuel Semiao (Francie)
3.místo: Emma Deutekom (Nizozemí)

Goodwill ‐ stupně dan
1.místo: Dennis Heilscher (Německo)
2.místo: Thibaud Bouard (Francie)
3.místo: Peter Strandarv (Švédsko)

Neděle byla vyhrazena pro seminář, kterého se zúčastnilo asi 60 cvičenců nejen z Evropy ale také z Ruska a Japonska. Účastníci semináře byli rozděleni do skupin dle technické vyspělosti:
Skupinu cvičících se stupněm Kyu vedl Mark Berghaan z Nizozemí (5. dan) a Hideko Zaitsu z České republiky/Japonska (4.dan).
Skupinu shodan a nidan měl na starost Jakob Ryngen ze Švédska (5.dan).
Poslední skupinu (sandan a výše) vedla Cecile Hamot z Francie (Renshi) a David d´Hose z Belgie (5.dan).